Đối thoại giữa ban kiểm soát với tổ đội – thầu phụ

Ngày 08 và 15/12/2018 Tại VP Thành Đô diễn ra hoạt động đối thoại giữa Ban kiểm soát Cty CP xây dựng TTNT Thành Đô với các tổ đội – Thầu phụ.

Đây là hoạt động thường niên của Cty CP xây dựng TTNT Thành Đô với các tổ đội – thầu phụ nhằm tìm hiểu, chia sẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác và định hướng phát triển trong tương lai.

– Thanh Đô Group –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *