ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

PHẠM QUỐC TRÍ

Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc (Chairman Of The Board)

 •  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Qualifications: Construction engineering)
 • Kinh nghiệm làm việc: 24 năm (Employment history):24 year
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

MAI THỊ YẾN OANH

Phó TGĐ Hành Chính Nhân Sự (Deputy General Director Administration – Human Resources)

 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân – Quản trị kinh doanh (Qualifications: The Degree of Bachelor – Business administration)
 • Kinh nghiệm làm việc: 12 năm  (Employment history:12 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

LÊ THỊ THANH HỒNG

Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế toán (Deputy General Director of Finance and Accounting)

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Tài chính ngân hàng (Qualifications: The Degree of Master – Banking and Finance)
 • Kinh nghiệm làm việc: 20 năm (Employment history: 20 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc tài chính – CFO (Cretifocatopn in Chief Financial Officer – CFO)

ĐINH VĂN TRỌNG

Phó Tổng Giám Đốc Khối Sản Xuất (Deputy General Director of Production)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Qualifications: Construction engineering), Kỹ sư địa chất công trình (The Degree of Engineer Geological engineering)
 • Kinh nghiệm làm việc: 20 năm (Employment history: 20 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

PHẠM BÙI XUÂN THỦY

Giám đốc vật tư (Materials Vice Director)

 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân – Quản trị kinh doanh (Qualifications: The Degree of Bachelor – Business administration)
 • Kinh nghiệm làm việc: 12 năm (Employment history):12 year
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)