01

Kỹ sư điện (M&E)

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

02

Kỹ sư trắc đạc

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

03

Cán bộ kỹ thuật

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

04

Cán bộ hồ sơ

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

05

Thư ký công trình

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

06

Nhân viên Vật tư

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

07

Chỉ huy phó

Hết hạn: 30/4/2021 Xem chi tiết

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thành Đô rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

 • Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng);
 • Thưởng lương tháng thứ 13;
 • Phụ cấp: gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
 • Chế độ đặc biệt đối với cán bộ làm việc công trình xa: bao gồm hỗ trợ ăn, ở, nghỉ phép định kỳ, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
 • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công việc;
 • Khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ mát hàng năm, quà tặng lễ tết sinh nhật, ốm đau..
 • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp…
 • Đạo tạo cho kỹ sư mới ra trường phù hợp với năng lực và hướng phát triển cá nhân.
 • Bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận
 • Đào tạo lại theo từng chuyên môn gắn với quy định về thời gian luân chuyển công tác giữa các vị trí làm việc.
 • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho DELTA
 • Cạnh tranh theo thị trường;
 • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc
 • Công bằng và minh bạch.