HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khám phá cách Thành Đô phát triển trong 20 năm qua

 
2007

Tóm tắt nội dung chính.

 
2009
Tóm tắt nội dung chính.
 
2012

Tóm tắt nội dung chính.

 
2015

Tóm tắt nội dung chính.

 
2018

Tóm tắt nội dung chính.

 
2019

Thành lập Công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng công nghệ DELTA – V chuyên thiết kế, thi công các dự án xây dựng quy mô lớn.

2007

Năm 2011…

Doanh thu…

2009

(nội dung…).

2012

(nội dung…).

2015

(nông dung…)

2018

Năm 2018…

Doanh thu…

2012

Năm 2012…

Doanh thu…

.